Menu
Zoeken Annuleer

Peutergroep en BSO De Achtsprong

De opvang binnen R.K. Basisschool De Achtsprong wordt verzorgd door Dikkertje Dap Kinderopvang.
Voor meer informatie over de peutergroep kijk dan op deze schoolwebsite onder het kopje Peuters – Dikkertje Dap 

Buitenschoolse opvang (BSO)   

BSO De Achtsprong is ontstaan uit een samenwerking van Dikkertje Dap kinderopvang en R.K basisschool De Achtsprong. Dikkertje Dap verzorgt de opvang binnen De Achtsprong en sluit aan bij de missie en visie van De Achtsprong om de doorgaande lijn binnen De Achtsprong te waarborgen. De opvang voldoet aan de gestelde eisen van de Wet Kinderopvang. Daarnaast conformeren we ons als lid van de Brancheorganisatie Kinderopvang aan het Convenant Kwaliteit Kinderopvang. Door de Branche organisatie Kinderopvang en BOink zijn hierin gezamenlijk landelijke kwaliteitseisen voor de kinderopvang opgesteld.

Voor wie?

De BSO is er voor alle kinderen van 4 t/m 12 jaar die voor- of na schooltijd opvang nodig hebben. Op de BSO wordt er volop ruimte geboden aan de kinderen om zelf een invulling aan hun vrije tijd te geven of om deel te nemen aan een aangeboden activiteit.

Voorschoolse opvang

Voor ouders die voor schooltijd opvang nodig hebben is er de voorschoolse opvang binnen De Achtsprong.
Kinderen kunnen op de VSO terecht vanaf 7.00 uur. Een pedagogisch medewerker brengt de kinderen op tijd naar hun eigen lokaal.

Naschoolse opvang 

Na schooltijd worden de kinderen opgevangen in de BSO ruimte door de enthousiaste pedagogisch medewerkers. Als alle kinderen er zijn wordt er eerst gezamenlijk fruit gegeten en gedronken. Tussendoor wordt er gezellig bij gekletst. Vaak gaan we daarna eerst naar buiten om even te ontladen van een drukke schooldag. In de middag is er volop de ruimte om te knutselen, sporten, spelletjes te doen, te bakken/koken op pad naar bijvoorbeeld een speeltuin en nog veel meer.
Om aan te sluiten bij de interesses en behoeftes van kinderen bedenken we samen met de kinderen de activiteiten die we aanbieden.

Openingstijden

BSO De Achtsprong is maandag t/m vrijdag geopend van 7.00 uur t/m 18.30 uur met uitzondering van nationale feestdagen zoals Pasen, Pinksteren, Kerst e.d. conform CAO kinderopvang en schoolvakanties.
Tijdens de schoolvakanties vindt de opvang plaats binnen Dikkertje Dap kinderopvang met een dagelijks activiteitenprogramma.

Inschrijven

U en uw kind zijn van harte welkom om een kijkje te komen nemen bij de BSO.
Ook kunnen wij een informatieboekje meegeven of opsturen.
Door middel van het inschrijfformulier kunt u uw kind inschrijven voor de BSO.
Deze kunt u inleveren op de BSO of opsturen.

Klik hier voor het inschrijfformulier voor de BSO.

Overige formulieren

Klik hier voor het aanvraagformulier voor de BSO.
Klik hier voor het wijzigingsformulier voor de BSO.

Tarieven

Dikkertje Dap hanteert het uitgangspunt dat de kinderopvang betaalbaar moet blijven voor ouders en Dikkertje Dap.
Ook dit huidige jaar is het streven om het uurtarief te hanteren waarover ouders geheel kinderopvangtoeslag ontvangen.

De wettelijke uurprijs voor 2020 voor de buitenschoolse opvang is vastgesteld op € 7,02.
Dit is een totaal prijs (incl. drinken, fruit etc).

GGD

Klik hier om het inspectierapport van de BSO De Achtsprong, opgesteld door de GGD, te lezen.

Contact

De Brink 126
7206 KD Zutphen
Telefoon:            06-14900217

E-mail:               achtsprong@kinderopvangdikkertjedap.nl