Menu
Zoeken Annuleer

Peutergroep en BSO De Achtsprong

De opvang binnen R.K. Basisschool De Achtsprong wordt verzorgd door Dikkertje Dap kinderopvang.
Voor meer informatie over de buitenschoolse opvang kijk dan op deze schoolwebsite onder het kopje BSO – Dikkertje Dap.

Peutergroep 

Peutergroep De Achtsprong is ontstaan uit een samenwerking van Dikkertje Dap kinderopvang en R.K basisschool De Achtsprong. Dikkertje Dap verzorgt de opvang binnen de Achtsprong en sluit aan bij de missie en visie van De Achtsprong om de doorgaande lijn binnen De Achtsprong te waarborgen. De opvang voldoet aan de gestelde eisen van de Wet Kinderopvang. Daarnaast conformeren we ons als lid van de Brancheorganisatie Kinderopvang aan het Convenant Kwaliteit Kinderopvang. Door de Branche organisatie Kinderopvang en BOink zijn hierin gezamenlijk landelijke kwaliteitseisen voor de kinderopvang opgesteld. 

Voor wie?

De peutergroep is er voor kinderen van 2 jaar tot 4 jaar. Peuters met een VE (Voorschoolse Educatie) indicatie zijn ook van harte welkom.

Peuterprogramma

Op de peutergroep werken we met een vast programma. Op deze manier weten de peuters waar ze aan toe zijn en wat ze kunnen verwachten. Na het afscheid nemen, ondernemen de pedagogisch medewerkers allerlei spelletjes en uitdagende activiteiten die toegespitst zijn op alleen peuters. Dit heeft een stimulerend effect op het spel, de groei en op de ontwikkeling van alle ontwikkelingsgebieden van kinderen. Gedurende het programma wordt er voorgelezen, geknutseld, liedjes gezongen in de kring, bewogen en is er ook volop ruimte voor het eigen spel van de kinderen.

De peutergroep werkt met de VE methodiek ‘Startblokken’. Dit programma biedt een mooie voorbereiding op de basisschool. Elke 6 tot 8 weken werken we aan de hand van een thema. Bijvoorbeeld thema verkeer, groeien & bloeien en thema herfst. De aangeboden activiteiten en spelletjes worden gekoppeld aan de thema’s. Zoals met thema herfst gingen we op ontdekking in het bos en met thema verkeer kregen we een echte agent en een vrachtwagen op bezoek.

Naar buiten

 

Het liefst gaat de peutergroep elke dag buiten op avontuur. Ploeteren in onze nieuwe moestuin, crossen op een loopfiets of driewieler, grote en kleine taarten bakken in de zandbak of oefenen op de schommel. 

Hebben we zin in meer? Dan gaan we wandelend of met de bakfiets op pad. Op bezoek bij bijvoorbeeld de kinderboerderij of een speeltuin.

Geen recht op kinderopvangtoeslag?

Ook als u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag, kan uw kind naar de peutergroep. Ouders/verzorgers die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag krijgen de peuteropvang vergoed door de gemeente Zutphen. De ouder/verzorger betaalt voor de peutergroep alleen een inkomensafhankelijke ouderbijdrage.

Openingstijden

De peutergroep is maandag t/m vrijdag geopend van 7.00 uur t/m 18.30 uur met uitzondering van schoolvakanties en nationale feestdagen zoals Pasen, Pinksteren, Kerst e.d. conform CAO kinderopvang. In schoolvakanties vindt de opvang plaats aan de hoofdlocatie van Dikkertje Dap kinderopvang.

Inschrijven

U en uw kind zijn van harte welkom om een kijkje te komen nemen op de peutergroep. Ook kunnen wij een informatieboekje meegeven of opsturen. 
Door middel van onderstaand inschrijfformulier kunt u uw peuter inschrijven voor de peutergroep.
Deze kunt u inleveren op de peutergroep of opsturen. 

Klik hier voor het inschrijfformulier van de Peutergroep.

Overige formulieren

Klik hier voor het wijzigingsformulier.
Klik hier voor het aanvraagformulier.

Tarieven

Dikkertje Dap hanteert het uitgangspunt dat de kinderopvang betaalbaar moet blijven voor ouders en Dikkertje Dap.
Ook dit huidige jaar is het streven om het uurtarief te hanteren waarover ouders geheel kinderopvangtoeslag ontvangen. 

De wettelijke uurprijs voor 2020 voor de dagopvang is vastgesteld op € 8,17. Dit is een totaal prijs (incl. voeding, luiers, fruit etc).

GGD

Via deze link kunt u het door de GGD uitgevoerde inspectierapport lezen

 

Contact

De Brink 126

7206 KD Zutphen
Telefoon:            06-14900217
E-mail:               achtsprong@kinderopvangdikkertjedap.nl