Menu
Zoeken Annuleer

Groepen

Op deze pagina leest het u het laatste nieuws uit de groepen. Via de filterbalk aan de rechter zijde kunt u de berichten filteren op de groep van uw eigen kind. Via het menu kunt u ook een kijkje nemen op de groepspagina's waar voor iedere groep is beschreven hoe we onze dag indelen en wat we ondernemen. Veel leesplezier !

Gastles Zwerfafval

Op donderdagmiddag 24 september hebben we een hele mooi les gedaan over zwerfafval.

Juf Jouck en juf Maaike van de Kaardebol hebben ons heel veel verteld over zwerfafval. Vooral het verhaal over al het plastic dat in de oceanen ligt, was best wel indrukwekkend. Op sommige plaatsen ligt zoveel afval dat het een oppervlakte heeft van Frankrijk en Duitsland bij elkaar. Dat is heel slecht voor alle vogels en dieren die in de oceanen leven. Na afloop van de les zijn we het afval rondom onze school gaan opruimen. We hadden wel twee grote vuilniszakken bij elkaar. Het was een hele gezellige en leerzame middag.