Menu
Zoeken Annuleer

BSO
BSO de Achtsprong is ontstaan uit een samenwerking van Dikkertje Dap kinderopvang en R.K basisschool De Achtsprong. Dikkertje Dap verzorgt de opvang binnen de Achtsprong en sluit aan bij de missie en visie van de Achtsprong om de doorgaande lijn binnen de Achtsprong te waarborgen. De opvang voldoet aan de gestelde eisen van de Wet Kinderopvang. Daarnaast conformeren we ons als lid van de Brancheorganisatie Kinderopvang aan het Convenant Kwaliteit Kinderopvang. Door de Branche organisatie Kinderopvang en BOink zijn hierin gezamenlijk landelijke kwaliteitseisen voor de kinderopvang opgesteld.

Voor wie?
De bso is er voor alle kinderen van 4 t/m 12 jaar die voor- of na schooltijd opvang nodig hebben. Op de bso wordt er volop ruimte geboden aan de kinderen om zelf een invulling aan hun vrije tijd te geven. Daarnaast worden er uitdagende activiteiten aangeboden die aansluiten bij de interesse van de kinderen of gaan we met zijn allen op pad.

Openingstijden
De vso is maandag t/m vrijdag geopend van 7.00 uur t/m 8.15 uur. De kinderen worden door de pedagogisch medewerker naar de klas gebracht.
De nso is maandag t/m vrijdag geopend vanaf het moment dat de kinderen uit school komen t/m 18.30 uur.

Inschrijven
U en uw kind zijn van harte welkom om een kijkje te komen nemen bij de bso. Ook kunnen wij een informatieboekje meegeven of opsturen.
Door middel van het inschrijfformulier kunt u uw kind inschrijven voor de bso. Deze kunt u inleveren op de bso of opsturen.
Inschrijfformulier BSO achtsprong

Overige formulieren
Klik hier voor het wijzigingsformulier.
Klik hier voor het aanvraagformulier.


Tarieven
Dikkertje Dap hanteert het uitgangspunt dat de kinderopvang betaalbaar moet blijven voor ouders en Dikkertje Dap. Ook in het jaar 2017 is het streven om het uurtarief te hanteren waarover ouders geheel kinderopvangtoeslag ontvangen.

De wettelijke uurprijs voor 2018 voor de buitenschoolse opvang is vastgesteld op € 6,95. Dit is een totaal prijs (incl. drinken, fruit etc).

Via de link hier onder vindt u de vastgestelde tegemoetkoming in de kinderopvang welke is vast gesteld door het rijk: https://www.kinderopvangdikkertjedap.nl/bestanden/435890/Kinderopvangtoeslagtabel-2017%281%29%281%29.pdf 

De algemene voorwaarden vindt u hier: https://www.kinderopvangdikkertjedap.nl/userfiles/422047

GGD
Klik hier om het inspectierapport van de BSO De Achtsprong, opgesteld door de GGD, te lezen.