Menu
Zoeken Annuleer

Peutergroep
Peutergroep De Achtsprong is ontstaan uit een samenwerking van Dikkertje Dap kinderopvang en R.K basisschool De Achtsprong. Dikkertje Dap verzorgt de opvang binnen de Achtsprong en sluit aan bij de missie en visie van de Achtsprong om de doorgaande lijn binnen de Achtsprong te waarborgen. De opvang voldoet aan de gestelde eisen van de Wet Kinderopvang. Daarnaast conformeren we ons als lid van de Brancheorganisatie Kinderopvang aan het Convenant Kwaliteit Kinderopvang. Door de Branche organisatie Kinderopvang en BOink zijn hierin gezamenlijk landelijke kwaliteitseisen voor de kinderopvang opgesteld.

Voor wie?
De peutergroep is er voor kinderen van 2 jaar t/m 4 jaar. Soms wordt een peuter geplaatst van 2 jaar en 3 maanden. Peuters met een VVE indicatie zijn ook van harte welkom. Op de peutergroep wordt gewerkt met de VVE methodiek ‘Startblokken’. Het is een mooie voorbereiding voor de basisschool. Op de peutergroep worden activiteiten georganiseerd die toegespitst zijn op alleen peuters. Dit heeft een stimulerend effect op het spel, de groei en de ontwikkeling van kinderen. Op de peutergroep wordt gezocht naar de juiste balans tussen inspanning en ontspanning van de peuter.

Ook als u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag, kan uw kind naar de peutergroep. Hoe dat kan? Door de nieuwe regeling die per 1 april 2017 is ingegaan. Want ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag krijgen de peuteropvang vergoed door de gemeente Zutphen. De ouder/verzorger betaalt voor de peutergroep alleen een inkomensafhankelijke ouderbijdrage.

Openingstijden
De peutergroep is maandag t/m vrijdag geopend van 7.00 uur t/m 18.30 uur met uitzondering van schoolvakanties en nationale feestdagen zoals Pasen, Pinksteren, Kerst e.d. conform CAO kinderopvang.

Inschrijven
U en uw kind zijn van harte welkom om een kijkje te komen nemen op de peutergroep. Ook kunnen wij een informatieboekje meegeven of opsturen.
Door middel van het inschrijfformulier kunt u uw peuter inschrijven voor de peutergroep. Deze kunt u inleveren op de peutergroep of opsturen.
Inschrijfformulier PG achtsprong

Overige formulieren
Klik hier voor het wijzigingsformulier.
Klik hier voor het aanvraagformulier.


Tarieven
Dikkertje Dap hanteert het uitgangspunt dat de kinderopvang betaalbaar moet blijven voor ouders en Dikkertje Dap. Ook in het jaar 2017 is het streven om het uurtarief te hanteren waarover ouders geheel kinderopvangtoeslag ontvangen.

De wettelijke uurprijs voor 2018 voor de dagopvang is vastgesteld op € 7,45. Dit is een totaal prijs (incl. voeding, luiers, fruit etc).

Via de link hier onder vindt u de vastgestelde tegemoetkoming in de kinderopvang welke is vast gesteld door het rijk: https://www.kinderopvangdikkertjedap.nl/bestanden/435890/Kinderopvangtoeslagtabel-2017%281%29%281%29.pdf

 
De algemene voorwaarden vindt u hier: https://www.kinderopvangdikkertjedap.nl/userfiles/422047 

GGD
Via deze link kunt u het door de GGD uitgevoerde inspectierapport lezen.