Menu
Zoeken Annuleer

Continurooster & 5 gelijke dagen rooster

Sinds het schooljaar 2016-2017 hebben wij een continurooster en per 2020-2021 hanteren wij met toestemming van de MR het 5 gelijke dagen model voor ALLE groepen.

Concreet betekent dit dat elke schooldag om 8.15 uur begint en eindigt om 14.00 uur.
Tussen de middag hebben de kinderen 45 minuten pauze op school. 

Een schooldag ziet er als volgt uit:
 8.15 Start van de dag
10.05 Eten en drinken
10.15 Pauze (buiten spelen)
10.30 Einde pauze
12.00 Lunchen
12.15 Pauze (buiten spelen)
12.45 Start van het middagprogramma
14.00 Einde schooldag kinderen