Menu
Zoeken Annuleer

Documentatie

Hieronder vindt u diverse documenten met betrekking tot onze school.

Schoolgids

Veel van de informatie die op deze website terug te vinden is, kunt u nog eens rustig nalezen in onze schoolgids.
Klik hier om de schoolgids te downloaden.

Regeling melding misstand

Klik hier om de regeling melding misstand te downloaden.

Inspectierapport

Op 8 september 2015 heeft de Achtsprong bezoek gehad van de inspectie. Tijdens dit bezoek hebben de inspecteurs verschillende groepen bezocht samen met de intern begeleider of de directeur. Naast deze bezoeken hebben de inspecteurs gesprekken gevoerd met de 5 kinderen uit de bovenbouw, 5 ouders, het team, de intern begeleider en de directeur. Aan het eind van deze dag is er een terugkoppeling geweest vanuit de inspecteurs naar het hele team. Van dit bezoek en de terugkoppeling is een rapport van bevindingen kwaliteitsonderzoek opgesteld. Deze is tevens besproken met de medezeggenschapsraad van onze school. Klik hier om het rapport te lezen.

Schoolplan 2016-2019

De komende jaren gaan we hetgeen we in gang hebben gezet, borgen. Al deze zaken staan beschreven in het schoolplan 2016-2019.
Klik hier om het schoolplan 2016-2019 te downloaden.