Menu
Zoeken Annuleer
Ouderhulp schooljaar 2017-2018

Beste ouder(s) / verzorger(s),
Voor school is ouderhulp van onschatbare waarde. Maar ook voor ouders en kinderen is het leuk. Ouders leren de klas en de leerkracht van dichtbij kennen. En kinderen vinden het geweldig als hun ouders helpen op school.
Zonder uw hulp is het lastig activiteiten te organiseren. Daarom vragen wij u onderstaand formulier in te vullen.
Alvast hartelijk dank!
Team De Achtsprong

Naam ouder(s) / verzorger(s):*
Ouder(s) / verzorger(s) van:*
Uit groep:*
Met welke activiteiten wilt u ons dit schooljaar ondersteunen?
Met welke klussen wilt u ons dit schooljaar ondersteunen?
Wilt u ondersteunen bij een van de volgende (buitenschoolse) sportactiviteiten?*
Kunt u een gastles verzorgen, over bijvoorbeeld uw werk of hobby? Zo ja, wat is uw specialiteit?
Zijn er overige activiteiten waar u bij zou willen helpen? Zo ja, welke?
Wanneer bent u beschikbaar?