Menu
Zoeken Annuleer

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad vergadert het huidige schooljaar 2020-2021 op 23 september, 28 oktober, 9 december, 10 februari, 7 april, 9 juni en 7 juli. De vergaderingen starten om 19.00 uur.

Wat doet de MR?

De Medezeggenschapsraad (MR) heeft tot doel mede vorm te geven aan het beleid op De Achtsprong en zodoende een bijdrage te leveren aan het dit beleid. De MR adviseert, controleert en denkt mee vanuit de belangen van ouders en leerkrachten om een leerzame, plezierige, werkzame en veilige plek voor kinderen en leerkrachten te creëren en te behouden. Dit doen we door: 

 

  • de (beleids-) voorstellen van de directie te beoordelen en gebruik te maken van ons advies-, instemmings-, informatie en initiatiefrecht. 
  • actief met onze achterban te communiceren over belangrijke ontwikkelingen die het onderwijs op de Achtsprong beïnvloeden. 
  • een bijdrage te leveren op lokaal niveau en in de GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad).  

Centraal staat daarbij hoe we vanuit de MR kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen tot zelfstandige personen die verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen voor zichzelf, hun omgeving en de samenleving.

De MR

Mijn naam is Marieke de Bont, 37 jaar, moeder van Maud uit groep 5 en sinds dit jaar voorzitter van de MR. Ik heb communicatie gestudeerd en ben als vrijwilliger werkzaam bij De Waterkracht. Ik vind het erg belangrijk betrokken te zijn bij de school van mijn dochter en met het plaatsnemen in de MR hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan de kwaliteit van het onderwijs en het algehele welzijn op onze school. Daarin vind ik het belangrijk dat wij de schoolleiding ondersteunen, maar ook meedenken en meesturen als het gaat om bijvoorbeeld beleidszaken, met jullie, ouders en leerlingen, als achterban en klankbord! Graag zou ik een laagdrempelig aanspreekpunt zijn tussen ouders en leerlingen en de MR. Schroom dus niet mij aan te spreken als er iets speelt waarvan u vindt dat het aan de orde moet komen. We zullen als MR u regelmatig informeren via de website en als u wilt aansluiten bij een MR vergadering kunt u dit kenbaar maken via mr@deachtsprong.skbg.nl of iemand van ons persoonlijk aanspreken als u een vraag heeft die betrekking heeft op het beleid van de school.

Mijn naam is Debbie Vermeulen, moeder van Liv uit groep 6. Ik ben docent Engels in het voortgezet onderwijs op het Veluws College in Twello. Ik heb afgelopen jaar meegedraaid in de MR en vanaf dit jaar zal ik met plezier meedenken met het team op de vlakken die zij nodig vinden. Mede vanuit mijn baan als docent vind ik het belangrijk om mee te praten over de dingen die spelen in het primair onderwijs. Tevens kan ik ook weer aangeven wat er misschien wel nodig kan zijn om een zo soepel mogelijke overgang te creëren van groep 8 naar de middelbare school. Ook kan ik me voorstellen dat het team ondersteuning kan gebruiken van ons als ouders, daar waar nodig, en dat geldt misschien ook voor de ouders zelf als zij ergens mee zitten. Deze verbinding is net zo belangrijk om te zorgen dat de school zo goed mogelijk kan draaien. Dat moeten we samen doen. Ik kijk uit naar een fijne samenwerking de komende jaren. 

 

Mijn naam is Timmy van Lingen. Ik ben intern begeleider en leerkracht van groep 8 op De Achtsprong. Ik ben al een aantal jaar werkzaam op De Achtsprong en heb in verschillende groepen gewerkt. Ik vind het belangrijk om verbinding te creëren tussen school, ouders en kinderen. ‘Samen naar je beste ik!’ De MR is voor mij een plek om dit te kunnen stimuleren. Door de verschillende ontwikkelingen in het onderwijs blijft de MR een belangrijk orgaan in de school. Ik vind het belangrijk om onderwerpen en vraagstukken te analyseren en te bespreken binnen de MR.

Mijn naam is Vivian MeijerDit schooljaar ben ik fulltime de leerkracht van groep 1/2b. In 2016 ben ik afgestudeerd als leerkracht basisonderwijs. Inmiddels is dit alweer mijn vijfde werkjaar op De Achtsprong en dit wordt mijn derde jaar in de MR. Als teamlid deelnemen aan de MR vind ik belangrijk en goed voor ons schoolmotto; “Samen naar je beste ik”. Op deze manier kunnen we namelijk goed contact creëren en behouden tussen ouders, leerlingen en de school.  De MR is zo een belangrijk en kwalitatief onderdeel van de school. 

Stroomschema voor de MR
Wat te doen wanneer een ouder/leerkracht bij de MR komt?  Klik hier voor het stroomschema. 

Jaarverslag MR 2019-2020
Klik
 hier voor het jaarverslag van de Medezeggenschapsraad van het schooljaar 2019-2020.