Menu
Zoeken Annuleer

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad vergadert het huidige schooljaar 2019-2020 op 18 september, 16 oktober, 20 november, 22 januari, 18 maart, 22 april, 4 juni en 8 juli. De vergaderingen starten om 19.30 uur.

Wat doet de MR?

De medezeggenschapsraad (MR) heeft tot doel mede vorm te geven aan het beleid op De Achtsprong en zodoende een bijdrage te leveren aan het dit beleid. De MR adviseert, controleert en denkt mee vanuit de belangen van ouders en leerkrachten om een leerzame, plezierige, werkzame en veilige plek voor kinderen en leerkrachten te creëren en te behouden. Dit doen we door: 

 

  • de (beleids-) voorstellen van de directie te beoordelen en gebruik te maken van ons advies-, instemmings-, informatie en initiatiefrecht. 
  • actief met onze achterban te communiceren over belangrijke ontwikkelingen die het onderwijs op de Achtsprong beïnvloeden. 
  • een bijdrage te leveren op lokaal niveau en in de GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad).  

Centraal staat daarbij hoe we vanuit de MR kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen tot zelfstandige personen die verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen voor zichzelf, hun omgeving en de samenleving.

De MR

           

Mijn naam is Kees Pieters, de vader van Thijs uit groep 8 zit en getrouwd met Angelique. In het dagelijkse leven ben ik werkzaam als planner, medewerker arbitrage bij het Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond(KNKV) en verantwoordelijk voor de aansturing van ongeveer 1500 officials die wekelijks de wedstrijden in het korfbal in goede banen moeten leiden. Ik zit nu voor het 4de jaar in de MR en heb de taak als voorzitter van de MR op mij genomen omdat het belangrijk is dat ouders vertegenwoordigd zijn in de MR en om mee te praten over beleidszaken maar nog meer om de directie te ondersteunen waar nodig, en als klankbord te dienen voor de directrice. We zullen als MR u regelmatig informeren via de website en als u wilt aansluiten bij een MR vergadering kunt u dit kenbaar maken via mr@deachtsprong.skbg.nl of iemand van ons persoonlijk aanspreken als u een vraag heeft die betrekking heeft op het beleid van de school.

 

                                       

Mijn naam is Marieke de Bont, 36 jaar, en moeder van Maud uit groep 4. Ik heb communicatie gestudeerd en ben op dit moment fulltime moeder. Ik vind het erg belangrijk betrokken te zijn bij de school van mijn dochter en met het plaatsnemen in de MR hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan de kwaliteit van het onderwijs en het algehele welzijn op onze school.
Daarin vind ik het belangrijk dat wij de schoolleiding ondersteunen maar ook meedenken en meesturen als het gaat om bijvoorbeeld beleidszaken, met jullie, ouders en leerlingen, als achterban en klankbord! Graag zou ik een laagdrempelig aanspreekpunt zijn tussen ouders en leerlingen en de MR. Schroom dus niet mij aan te spreken als er iets speelt waarvan u vindt dat het aan de orde moet komen.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal"> 


                                                                               

Mijn naam is Timmy van Lingen. Ik ben intern begeleider en leerkracht van groep 4 op De Achtsprong. Ik ben al een aantal jaar werkzaam op De Achtsprong en heb in verschillende groepen gewerkt. Ik vind het belangrijk om verbinding te creëren tussen school, ouders en kinderen. ‘Samen naar je beste ik!’ De MR is voor mij een plek om dit te kunnen stimuleren. Door de verschillende ontwikkelingen in het onderwijs blijft de MR een belangrijk orgaan in de school. Ik vind het belangrijk om onderwerpen en vraagstukken te analyseren en te bespreken binnen de MR.
                                                                                                                 

Mijn naam is Vivian Meijer. Dit schooljaar ben ik fulltime de leerkracht van groep 1/2b. In 2016 ben ik afgestudeerd als leerkracht basisonderwijs. Inmiddels is dit alweer mijn vierde werkjaar op De Achtsprong en dit wordt mijn tweede jaar in de MR. Als teamlid deelnemen aan de MR vind ik belangrijk en goed voor ons schoolmotto; “Samen naar je beste ik”.
Op deze manier kunnen we namelijk goed contact creëren en behouden tussen ouders, leerlingen en de school.
De MR is zo een belangrijk onderdeel van de school.

<span style="font-size:8.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-fareast-language:NL">

Stroomschema voor de MR

Wat te doen wanneer een ouder/leerkracht bij de MR komt?  Klik hier voor het stroomschema.