Menu
Zoeken Annuleer

Ouderraad

Wij willen ons graag even voorstellen!
Wij zijn een club enthousiaste ouders die, op vrijwillige basis, het team van De Achtsprong bijstaat om de leuke activiteiten op school te organiseren.
Te denken valt aan het helpen organiseren van het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest, de schoolsportdag (Koningsspelen), het schoolreisje, de laatste schooldag, de slotavond en we assisteren op de dag dat de schoolfotograaf aanwezig is.
Met behulp van de ouderbijdragen kunnen we al deze leuke activiteiten bekostigen.

We zorgen er bijvoorbeeld voor dat de kinderen iets lekkers/gezonds te eten en te drinken krijgen bij deze activiteiten.
Tijdens de schoolreisjes zorgen wij ervoor dat de bussen geregeld zijn en de schoolreisjes bekostigd kunnen worden.
We zorgen ervoor dat het Sinterklaasfeest vlekkeloos verloopt: strooigoed en geld voor de cadeautjes/surprises.
Met Kerst versieren we onder andere de hal en de gangen in de school.
Waarschijnlijk heeft u ons bij activiteiten wel eens koffie, thee, glühwein of chocomel zien schenken en zien rondlopen met lekkere hapjes.

U heeft zich misschien wel eens afgevraagd wie deze ouders nu eigenlijk zijn…..dat zijn wij: de OR!
We bestaan momenteel uit zes leden. Er is een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en er zijn drie overige leden.
Wij verdelen de taken onderling waardoor wij allemaal participeren in verschillende werkgroepen waarbinnen de eerder vermelde activiteiten georganiseerd worden. We vergaderen ongeveer zeven keer in een schooljaar. Bij al deze vergaderingen is de directrice (Helma Hendriks) ook aanwezig. Zo zorgen we er samen voor dat er een goede communicatie is en korte lijnen zijn tussen het team en de leden van de OR.

De voorzitter zit de vergaderingen voor en draagt er zorg voor dat alles goed verloopt binnen de OR.
Sinds dit schooljaar is Merel Geurtse de voorzitter. Zij heeft één zoon op de Achtsprong, Nolan in groep 7.

De secretaris notuleert tijdens vergaderingen en maakt de agenda’s.
Marlies Poels is onze secretaris, zij heeft één dochter op de Achtsprong: Noor in groep 8.

De Penningmeester houdt nauwlettend alle inkomsten en uitgaven in de gaten en draagt zorg voor de incasso van de ouderbijdrage.
Onze penningmeester is Chrisja Te Mebel, zij heeft een dochter in groep 6: Lotte. 

De overige leden zijn: Monique Slief, zij heeft een dochter in groep 7: Iris en een zoon in groep 8: Daan, 
Heleen Kuik, zij heeft een zoon in groep 8: Duncan. Judith Marsman, zij heeft een zoon in groep 6: Damian.
. 
Heleen Kuik                Judith Marsman            Monique SchliefChrisja te Mebel          Marlies Poels                 Merel Geurtse

Wanneer u vragen of opmerkingen heeft of interesse om ons met bepaalde activiteiten te helpen, spreek ons dan gerust aan op het schoolplein, we staan u graag te woord!

Vriendelijke groet namens de OR van De Achtsprong.