Menu
Zoeken Annuleer

Ouderraad

De ouderraad (OR) van de Achtsprong

Wij willen ons graag even voorstellen! Wij zijn een club enthousiaste ouders die, op vrijwillige basis, het team van de Achtsprong bijstaan om de leuke activiteiten op school te organiseren. Te denken valt aan het helpen organiseren van het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest, de schoolsportdag (Koningsspelen), het schoolreisje, de laatste schooldag, de slotavond en we assisteren op de dag dat de schoolfotograaf aanwezig is. Met behulp van de ouderbijdrage kunnen we al deze leuke activiteiten bekostigen.

We zorgen er bijvoorbeeld voor dat de kinderen iets lekkers/gezonds te eten en te drinken krijgen bij deze activiteiten. Tijdens de schoolreisjes zorgen wij ervoor dat de bussen geregeld zijn en de schoolreisjes bekostigd kunnen worden. We dragen er mede zorg voor dat het Sinterklaasfeest vlekkeloos verloopt, er voldoende strooigoed is en geld voor de cadeautjes. Met Kerst versieren we onder andere de hal en de gangen in de school. Waarschijnlijk heeft u ons bij activiteiten wel eens koffie, thee, glühwein of chocomel zien schenken en zien rondlopen met lekkere hapjes.
 
U heeft zich misschien wel eens afgevraagd wie deze ouders nu eigenlijk zijn…..dat zijn wij: de OR!
We bestaan momenteel uit acht leden. Er is een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en er zijn vijf overige leden. Wij verdelen de taken onderling waardoor wij allemaal participeren in verschillende werkgroepen waarbinnen de eerder genoemde activiteiten georganiseerd worden. We vergaderen ongeveer zeven keer in een schooljaar. Bij al deze vergaderingen is de directrice (Helma Hendriks) ook aanwezig. Zo zorgen we er samen voor dat er een goede communicatie is en korte lijnen tussen het team en de leden van de OR.

De voorzitter zit de vergaderingen voor en draagt er zorg voor dat alles goed verloopt binnen de OR. Sinds dit schooljaar is Ellen Barink de voorzitter. Zij heeft twee dochters op de Achtsprong, Amy in groep 2 en Isa in groep 4. De secretaris notuleert tijdens vergaderingen en maakt de agenda’s. Marlies Poels is onze secretaris, zij heeft één dochter op de Achtsprong: Noor in groep 5.
De Penningmeester houdt nauwlettend alle inkomsten en uitgaven in de gaten. Onze penningmeester is Joris Westerbeek, hij heeft een zoon in groep 8: Stijn.
De overige leden zijn Monique Slief, zij heeft een dochter in groep 5: Iris en een zoon in groep 6: Daan. Merel Geurtse, zij heeft een zoon in groep 5: Nolan. Heleen Kuik, zij heeft een zoon in groep 6: Duncan. Chrisja Te Mebel, zij heeft een dochter in groep 4: Lotte en een zoon in groep 7: Huub. Tot slot Judith Marsman, zij heeft een zoon in groep 4: Damian.

       
 Heleen Kuik Monique Slief Ellen Barink Judith Marsman
       
 Merel Geurtse Chrisja te Mebel Marlies Poels Joris Westerbeek
 

Wanneer u vragen of opmerkingen heeft of interesse om ons met bepaalde activiteiten te helpen,  spreek ons dan gerust aan op het schoolplein, we staan u graag te woord!

Ouderbijdrage

De ouderraad incasseert en beheert de vrijwillige ouderbijdrage, waarvan alle door haar georganiseerde activiteiten worden betaald. De kosten van de activiteiten zijn de afgelopen jaren behoorlijk gestegen, vooral het schoolreisje is flink duurder geworden. Voor het komende schooljaar zal de hoogte van de ouderbijdrage gehandhaafd blijven. Dit is mogelijk doordat we kritisch kijken hoe we het geld besteden en waar nodig aanpassingen zullen doen naar de invulling van bepaalde activiteiten.

De ouderbijdrage voor het huidige jaar bedraagt € 40,- per kind. Voor kinderen, die na 1 januari op school komen, hoeft slechts de helft van de ouderbijdrage te worden betaald. Andersom is van toepassing dat als uw kind voor 1 januari naar een andere school gaat, u de helft van de ouderbijdrage terug kunt ontvangen. Sinds het schooljaar 2013-2014 wordt de ouderbijdrage via machtiging geïncasseerd.  Het IBAN nummer van de ouderraad is NL55INGB 0002235365 t.n.v. Oudervereniging De Achtsprong te Zutphen.

 

Contact

Heeft u interesse of vragen? Laat het ons weten. U kunt contact met ons opnemen door te e-mailen naar or@deachtsprong.skbg.nl.