Menu
Zoeken Annuleer

Inschrijfformulier

Klik hier voor het inschrijfformulier van onze school. U kunt het ingevulde formulier inleveren op school of opsturen naar school.

Onze schooltijden zijn:

Maandag, t/m vrijdag van 8.15 tot 14.00 uur 


Schoolvakanties

Vakantierooster 2020-2021 


Studiedagen & vrije middagen - vanaf 12.15 uur - leerlingen vrij 


Aanvragen bijzonder verlof

Voor het aanvragen van bijzonder verlof verzoeken wij u dit formulier in te vullen en op school in te leveren.  

Gezonde School

De Achtsprong is een Gezonde School en heeft hier beleid voor en een flyer. 
Heeft u hierover meer vragen, neem dan gerust contact op met onze directeur, Helma Hendriks.
 
Klik hier voor het beleidsplan.
Klik hier voor de flyer.

Hoofdluis

Informatie van de luizenwerkgroep
Beste ouders/verzorgers,
Als ouderwerkgroep luizencontrole willen we graag een uitleg geven over hoe wij als werkgroep de luizencontrole uitvoeren.
Dit om mogelijke misverstanden te voorkomen, onduidelijkheden voor te zijn en als informatie voor ouders en verzorgers van nieuwe leerlingen.
Om te beginnen zien we helaas ondanks de vooraankondiging van de controles iedere eerste woensdag na de vakanties nog erg vaak kinderen met gel of prachtige vlechtwerken in de haren. Dit maakt het controleren voor ons helaas een stuk moeilijker en onaangenaam. Als u hier rekening mee zou willen houden maakt het de controle prettiger en beter uitvoerbaar.

Graag willen we vertellen hoe wij deze controle uitvoeren.

Wat gebruiken wij bij de controle?
- een puntkam met een metalen punt.
- watten met daarin 70% alcohol.
- onze handen en ogen.
- eventueel de elektrische luizenkam.

Hoe voeren wij een controle uit?
Met de metalen punt van de kam maken wij scheidingen in de haren. Hierdoor krijgen wij goed zicht op de aanzet van de haren en de hoofdhuid. Dit doen wij vooral op de favoriete verblijfplaatsen van de hoofdluis; achter de oren, het achterhoofd, de voorkant van en bovenop op hoofd. De aanzet van de haren controleren wij op de aanwezigheid van neten.
Waar dicht tegen de hoofdhuid neten zitten betekent dit veelal ook dat er levende luizen aanwezig zijn. Ook indien wij tijdens de controle niet direct deze luizen zien gaan wij van een besmetting uit en volgt er een (overigens anonieme) groepsaankondiging welke aan de deur wordt gehangen.
Indien wij tijdens een controle veel luizen aantreffen wordt er niet alleen een melding gedaan maar gaan wij vaak ook over tot kammen met de elektrische luizenkam in de hoop een verspreiding te voorkomen. Deze enkele keer kammen zal dit niet kunnen voorkomen, daarvoor rekenen wij op uw hulp door thuis ook de kaminstructies op te volgen. Bij onduidelijkheden betreffende de kaminstructies, kunt u altijd contact opnemen met school. Klik hier voor de kaminstructie.
Na ieder gecontroleerd kind ontsmetten wij de punt van de kam met de in alcohol gedrenkte wattenschijfjes. Ditzelfde geldt voor de eventueel gebruikte elektrische kam. Dit doen wij zodat er tijdens een controle geen levende luizen of neten worden overgebracht van het ene naar het andere kind.

Buiten onze controles na elke vakantie om kan het voorkomen dat u thuis een besmetting ontdekt. Is dit het geval belt u dan alstublieft naar school om dit door te geven. Wij kunnen op basis hiervan eventueel een her controle van de gehele klas inplannen om verdere verspreiding te voorkomen. Zoals u kunt lezen doen wij als werkgroep en school zoveel we kunnen om luizen te ontdekken. Voorkomen zal niet gaan, er zullen besmettingen zijn gedurende het jaar. Hiervoor zijn geen 'schuldigen' aan te wijzen, geen kind heeft te schoon of te vies haar, geen enkel kind of zelfs volwassene is resistent voor een luizenbesmetting. Schaamte of schuldgevoel is niet nodig, samenwerking WEL. Samen met u doen wij ons best een grote uitbraak te voorkomen. Controleer samen met ons uw kind, meld een besmetting, vergeet de volwassenen in uw huishouden niet te controleren, denkt u aan de gel en vlechtwerken voor de controles en hebt u vragen kunt u altijd contact opnemen met school.

Wilt u zelf een keer een controle bekijken? Dit is mogelijk, geef het aan bij een van de coördinatoren van de werkgroep en dan kijken we wanneer dit mogelijk is. Of nog fijner meldt u aan om mee te helpen. Vele handen maken licht werk.

Nog een aantal tips van de GGD, het op hoge temperaturen wassen van kleding en beddengoed is niet noodzakelijk. Luizencapes zijn na uitvoerige onderzoeken onvoldoende effectief gebleken. Ook het preventief gebruik van anti-luismiddelen is niet alleen niet werkzaam maar werkt een resistentie van de luizen voor deze middelen in de hand dus dit wordt afgeraden. Wat werkt wel? Kammen, kammen, kammen met een netenkam.

Bedankt voor uw medewerking namens,

De luizenwerkgroep van De Achtsprong.